Privacy Policy nl-be

1. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

U kan de informatie op de website van "afterwork.be" vrij raadplegen zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Enkel om toegang te hebben tot sommige diensten of om welbepaalde informatie te kunnen raadplegen moet u uw persoonsgegevens meedelen. Wanneer u persoonlijke informatie meedeelt zal deze door "afterwork.be" behandeld worden overeenkomstig de geldende wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens en conform de voorwaarden zoals hierna bepaald.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer wij uw gegevens verwerken, zowel op de website als in een interne databank gebruiken wij de coderingstechnieken die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
De persoonlijke gegevens die verzameld worden zijn niet toegankelijk voor het publiek; zij kunnen enkel geraadpleegd worden door personeelsleden of gemandateerden van "afterwork.be" die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie.
"afterwork.be" geeft geen persoonsgegevens door aan derden, behalve indien u ons hiertoe uitdrukkelijk de toestemming geeft of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die "afterwork.be" opgelegd worden.

Bij een bezoek aan de website van "afterwork.be" kunnen volgende gegevens verwerkt worden:

  • uw persoonsgegevens bij het online invullen van het formulier "aanvraag tot lidmaatschap"
  • uw persoonsgegevens bij het bekomen van een toelating voor het online-gebruik van de "afterwork.be" website,
  • alle verdere informatie die u ons vrijwillig verstrekt hebt d.m.v. het invullen van formulieren op deze website
  • alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt

In al deze gevallen worden uw persoonsgegevens verwerkt in het bestand "registratie en administratie van venoten en cliënten" en dit met het oog op het beheer van de public relations, promotie en communicatie". De houder van dit bestand is "afterwork.be" BVBA. U kan ons contacteren op het hieronder vermelde adres.
Tevens wordt deze informatie gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren en om u eventueel te contacteren in verband met informatie over "afterwork.be".
"afterwork.be" kan uw persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan het beheer van de public relations, promotie of communicatie die momenteel nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij u contacteren en u op de hoogte brengen van de nieuwe voorgenomen doeleinden. U krijgt de gelegenheid om het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor deze nieuwe doeleinden te verbieden.

3. Methode van de verwerking

3.1 Formulieren

Formulieren zijn webpagina's met invoervelden waar u specifieke en meestal persoonlijke informatie invult (zoals bijvoorbeeld het inschrijven voor onze nieuwsbrief). Daar u deze informatie manueel invoert heeft u zelf controle over de gegevens die we van u ontvangen. Deze worden uiteraard behandeld zoals vermeld in punt 1 en 2.

3.2 Logbestanden

Zoals de meeste websites houden wij logbestanden bij van all aanvragen op "afterwork.be". De informatie in de logbestanden bevat ondermeer uw IP (internet protocol) adres, uw ISP (internet service provider, zoals Skynet of Telenet om er enkele te noemen), de "web browser" (zoals Internet Explorer of Firefox) die u gebruikte om onze site te bezoeken, de tijd waarop u onze site bezocht en welke paginas u bekeek op onze site.

3.3 Cookies en Web Beacons

Wij maken gebruik van cookies om informatie op te slagen wanneer u onze site bezoekt. In tegenstelling tot logbestanden worden cookies lokaal (op de computer van de bezoeker) opgeslagen. Zo kunnen we u herkennen bij een volgend bezoek en uw persoonlijke voorkeuren onthouden zonder u zich moet registreren op onze site. Indien u dit niet wenst kan u in de eigenschappen van uw browser of beveiligingssoftware cookies af zetten. Dit kan uiteraard leiden tot verminderd gebruiksgemak.

4. Verwerking van anonieme gegevens door derde

Wij maken gebruik van advertenties die geleverd worden door derde om onze site te onderhouden. Sommige van deze aanbieders maken ook gebruik van cookies of web beacons als zij een advertentie tonen op onze site waardoor deze aanbieders (zoals Google via het Google AdSense programma) ook informatie van u kunnen verzamelen. Deze informatie kan ondermeer bestaan - maar niet gelimmiteerd zijn tot - uit uw IP adres, uw ISP, de web browser die u gebruikte om onze site te bezoeken en of u de mogelijkheid hebt om "flash" bestanden te zien. Deze informatie wordt vooral gebruikt voor geotargetting (zoals het tonen van een advertentie van winkels in Nederland als uw ISP in Nederland zit) of om specifieke advertenties te laten zien aan de hand van uw surfgedrag (zoals het tonen van advertenties voor concerten en evenementen als u veel op onze en soortgelijke sites komt). Indien u dit niet wenst kan u in de eigenschappen van uw browser of beveiligingssoftware cookies van buiten onze website af zetten. Dit kan uiteraard leiden tot verminderd gebruiksgemak.

5. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft recht op toegang tot alle informatie die "afterwork.be" over u geregistreerd heeft. Indien u dit wenst, gelieve ons te contacteren (schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag + recto verso kopie van uw identiteitskaart) op het hieronder vermelde adres.
Eveneens heeft u het recht om eventuele onjuiste of onvolledige gegevens die wij van u bijhouden te corrigeren of te vragen dat wij uw persoonsgegevens uit het bestand van "afterwork.be" verwijderen. Indien u dit wenst, gelieve ons te contacteren (schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag + recto verso kopie van uw identiteitskaart) op het hieronder vermelde adres.

6. Communicatie per e-mail, per brief of per telefoon

Als u uw e-mail adres verstrekt heeft kan u van ons periodieke mailings ontvangen met informatie over "afterwork.be". Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, gelieve ons dit uitdrukkelijk te signaleren op het hieronder vermelde adres.
Als u uw postadres hebt meegedeelt kan u van ons - in naam van onze partners - periodieke mailings ontvangen met informatie die u kan vinden op "afterwork.be". Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, gelieve ons dit eveneens uitdrukkelijk te signaleren op het hieronder vermelde adres.
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, kan u telefonisch gecontacteerd worden door ons met betrekking tot informatie over "afterwork.be". Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hieronder vermelde adres.

7. Hoe ons contacteren in verband met dit privacy-beleid

Als u wenst te reageren op het hierboven omschreven privacy-beleid of vindt dat onze website niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op met ons.

Dit kan op volgende wijze:

  • per e-mail: legal@afterwork.be
  • per brief: JaRa Productions BVBA, Jacob Jordaensstraat 118, 2018 Antwerpen

8. Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Personen die dat wensen kunnen aanvullende informatie met betrekking tot de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hallepoortlaan 5-8, 1060 Brussel.